Radna sjednica 2020!

Dana, 22.06.2020.godine u prostorijama GSS Cazin, održana je Radna sjednica na kojoj smo uzeli učešće zajedno sa nekoliko predstavnika Omladinskih Nogometnih škola sa područja našeg grada Cazina, zatim predstavnikom MUP PS Cazin, Predsjednikom FK Krajina Cazin i predsjednikom GSS Cazin! Nakon izlaganja svih pomenutih predstavnika o problematici u želji organizacije Kulturno-Sportskih manifestacija u vrijeme Pandemije, odnosno vrijeme zaštitnih mjera prilikom organizacije javnih skupova, donešen je zajednički zaključak o tome da se upiti pismeni dopis prema Zavodu za javno zdravstvo FBIH i USK-u o konkretnim mjerama i preporukama kada je riječ o organizaciji Sportskih manifestacija. Predstavnici našeg Udruženja (Enes Šabić i Senad Mizić, Predsjednik i dopredsjednik) posebno su skrenuli pažnju na problematiku kalendara takmičenja i same organizacije turnira imajući u vidu trenutnu situaciju sa Korona virusom.